top of page

Foto:

Kajsa Selnes / AD

Fannrem

Fannrem er det nest største tettstedet i Orkland, bare småbyen Orkanger er større.

Tettstedet som ligger 16 moh har et rikt næringsliv samtidig som det er mange offentlige virksomheter her. Sør for sentrum ligger Grøtte-platået der vi finner både skolen, barnehagen og hovedkirken i Orkdal prosti.

Nord for sentrum ligger kommunens helsetun med over 100 beboere.

I sentrum har museumsjernbanen Thamshavnbanen holdeplass og like ved er tidligere Orkdal kommunes Tusenårssted med Stasjonsparken, musikkpaviljong og skulpturen «Go`foten» som hedrer trenerlegenden Nils Arne Eggen.

Rundt sentrum ligger flere forsamlingshus knyttet til frivilligheten og ulike kirkesamfunn. Og langs Orkla er det mulig å gå eller trene i Orklaparken – en tursti som er bygd langs lakseelva Orkla mellom Orkanger havn og Fannrem.

Sentralt på Fannrem står bautasteinen «Steinar Fandremmma». To historier knyttes til denne steinen: Et sagn sier at jutulen oppå Rokollen ble så sint da han hørte klokkene på den gamle Grøttekirka, at han kastet en stor stein mot kirka. Steinen nådde ikke fram, men ble stående i Fandremstunet. En litt mer praktisk forklaring er at folk på Fannrem kunne adressere vareleveranser fra Trondheim til «han Steinar» og varene ble levert ved denne steinen. Uansett opphav, så er steinen vurdert som fortidsminne. Den er ca. 4 meter høy og 2,4 meter er over bakken. På grunn av sitt fortidsminnestempel er det riksantikvaren/staten som råder over er arealet rundt steinen, 25 kvadratmeter.

Attraksjoner

Attraksjoner i området

bottom of page