top of page

Søk om medlemskap

Kan dere tilby følgende?

Er din bedrift lokalisert innenfor Orkland kommune?

Har dere en fysisk lokasjon som publikum kan besøke?

Har dere et tilbud som er av interesse for et lokalt eller tilreisende publikum?

Hvis ja, søk om
å bli medlem:

Marker kategorien som passer best

*Pris for medlemskap 2024:

1-3 årsverk og lag/foreninger kr. 1200,-.

4-10 årsverk og lag/foreninger kr. 2500,-.

11+ årsverk og lag/foreninger kr. 4000,-.
 

*Medlemsavgift reguleres under årsmøtet hver vår.

Om Visit Orkland

Visit Orkland, org nr 925 587 117 er et samarbeidsorgan for reiselivsbedrifter i Orkland kommune.

bottom of page