top of page

Foto:

Kajsa Selnes / AD

Agdenes

Agdeneset er navnet på området der Agdenes fyr ligger i dag ved innløpet av Trondheimsfjorden.

Inntil kommunesammenslåinga som ble til Orkland kommune fra 1.januar 2020, var Agdenes egen kommune. Heldigvis forsvinner ikke Agdenes-navnet selv om kommunen Agdenes er historie. Agdenes lever videre i for eksempel: Agdenes fyr, Agdenes festning og Agdenes kirke. Dette viser at Agdenes lå strategisk til i gamle dager og var viktig i militær sammenheng.

Agdenes fyrstasjon ble opprettet i 1804 og var i drift til 1984 da fyret ble nedlagt og erstattet av ei fyrlykt. Fyranlegget består i dag av flere bygninger som eies og drives av Foreningen Agdenes Fyr.


Agdenes festning het opprinnelig Agdenes befestninger og var samlebegrep på flere fort og militære signalstasjoner. Disse ble etablert like før 1900 som et ledd i opprustningen mot unionsoppløsningen mellom Norge og Sverige i 1905. Befestningene var mobilisert under 1. verdenskrig, men under 2.verdenskrig ble befestningene okkupert og brukt av den tyske okkupasjonsmakten. Stortinget opphevet landets festningsorganisasjon i 1962. 


I flere tusen år har det å ha kontroll over innløpet til trondheimsfjorden vært strategisk viktig. Den militære satsninga på kampflybase på Ørland kan sees i sammenheng med dette. Har du kontroll på Agdeneset har du kontroll på en viktig del av Norge.


Agdenes kirke ligger i Ytre Agdenes på Værnes.


Kilder: Forsvarsbygg, Den Norske kirke, agdenes-fyr.no

Attraksjoner

Attraksjoner i området

bottom of page