top of page

Bjørnli Haveby

Opplev idylliske Bjørnli Haveby.

Foto:

Stine Aasløkk

Bjørnli Haveby er et boligområde på Løkken Verk, på åsen vest for sentrum. Bolighusene ble i hovedsak oppført i årene 1915–1921.


Både området og bebyggelsen er bevaringsverdige, og prioritert som kulturmiljø gjennom Regional plan for kulturminner i Sør-Trøndelag. Bjørnli ligger omtrent tre kilometer nordvest for Løkken Verk sentrum. Løkken kirke ligger på Bjørnli.

 

I 2008 var Bjørnli Haveby ett av tre prosjekter som kom til finalen i konkurransen om å motta Adresseavisens byggeskikkpris. Juryens begrunnelse: «Eksempel på særlig vellykket samspill mellom offentlig tilrettelegging og privat engasjement for bevaring og utvikling av et helt bomiljø. Særlig prisverdig fordi miljøet ble skapt som en del av gruveutbyggingen omkring 1. verdenskrig, og forteller en viktig del av gruvehistorien på Løkken.»

 

Bakgrunn

Orkla Grube-Aktiebolag, som var den store arbeidsgiveren i dalen, hadde i 1913 og 1914 funnet malmganger som sikret tilgang på rik malm i en uoverskuelig fremtid. I 1914 ble det derfor besluttet å utbygge gruvene for stordrift. I tillegg til bygging av nye sjakter og utvidelse av eksisterende anlegg, ble det behov for flere boliger, både for funksjonærer og arbeidere. Det ble vedtatt å anlegge en hageby ved Bjørnlivannet, ca. tre kilometer vest for Løkken stasjon. Et eget selskap, A/S Meldalsskogen, ble dannet for å kjøpe opp området for hagebyen og andre nødvendige eiendommer for nybygg rundt gruveanlegget på Løkken.

 

Selve reguleringsplanen for Bjørnli ble utarbeidet av overingeniør V.B. Lange, mens arkitekt Morten Anker Bachke stod bak utformingen av «Torvet». Bachke utformet også de forskjellige hustypene. Terrenget på Bjørnli er kupert, og det er i liten grad gjort terrengmessige inngrep i forbindelse med utbyggingen.

 

Husene

Bjørnli Haveby ble anlagt med boliger for arbeidere og formenn, stigere, tilknyttet gruvevirksomheten på Løkken. Arkitekt Anker Bachke tegnet flere hustyper. Funksjonærboligene ble plassert rundt et rektangulært torv.

 

 

De er dels vertikaltdelte tomannsboliger, dels villaer for én familie (typehus B i reguleringsplanens veileder). Arbeiderboligene ble også bygget som eneboliger og tomannsboliger, men standarden på arbeiderboligene var mye enklere og mer nøktern, og boligene var små. Dette har ført til at mange av dem har fått tilbygg og endringer siden de ble bygget. Formannsboligene rundt Torvet er de best bevarte i området.

 

Planer om trikk

Det var meningen at Bjørnli skulle få trikkeforbindelse med industriområdet i Fagerlia. Traseen ble lagt som en sløyfe fra Fagerlia langs vannene i området og tilbake til Fagerlia. Trikkeplanene ble aldri gjennomført, men traseen ligger der, og brukes som turvei. Traseen skal bevares i henhold til Retningslinjer for «Hensynssone bevaring av kulturmiljø Bjørnli» i Kommuneplanens arealdel 2011-2022 for Meldal kommune.

 

I tillegg til bolighusene, ble det bygget skole, butikk, brannstasjon og forsamlingslokale for hagebyen.


Folkeskolen og brannstasjonen ble plassert ved den østlige enden av Torvet. Skolen ble revet i 1960-årene. Brannstasjonen står fortsatt (pr. 2017), men er ombygget til leiligheter og forsamlingslokale. Skytterhuset ved Bjørnlivatnet ble ombygd til kapell i 1929.

Adresse:

Bjørnli, Norway

Bilder:

Bilder

Lignende attraksjoner

Pink Blossom

Vålåskaret

Innover Resdalen, i den nordøstlige delen av Trollheimen ligger Vålåskaret - Norges første fredede setergrend.

Severdighet, Bygdetun

Meldal

Pink Blossom

Frostad bygdetun

Frostad gård var i sin tid en storgård og eierne var meget aktive i politikk og losjebevegelsen.

Severdighet, Kultur

Lensvika

Pink Blossom

Vikingutstillingen i Agdenes

Her kan man se og kjøpe klær, utstyr, håndtverk, smykker og replikasjoner fra vikingtiden

Severdighet, Handle, Utstilling

Lensvika

Pink Blossom

Hambåra Fort

Hambåra fort ved Selva i Orkland kommune ligger naturskjønt til i bratt terreng på vestsiden av Trondheimsfjorden med utsyn utover sentrale deler av fjorden.

Severdighet, Fottur, Historisk, Aktiviteter

Selva

Det meste av bebyggelsen i Bjørnli stammer fra en storstilt utbygging av Orkla Grube-Aktebolag i perioden 1915-1921.

Relaterte artikler

Oppleve2@2x.png

Her er severdigheter i Orkland du bør vite om

bottom of page