top of page

Agdenes kirke

Agdenes kirke er hovedkirken i den tidligere kommunen Agdenes.

Foto:

Marthe Kalland / AD

Bakgrunn

Agdenes skal ha hatt ei kirke i middelalderen, men den lå 13 kilometer nordøst for dagens kirkested. Kong Øystein skal ifølge Magnussønnenes saga (kap. 14) ha latt oppføre en kirke og anlegge en havn og et festningsanlegg ved gården Agdenes (gnr. 1). Dette skal være eneste skriftlige omtale fra gammel tid, og folk som har lett etter rester, har hatt varierende hell. Blant annet klarte ikke Gerhard Schøning å lokalisere stedene med sikkerhet, eller finne bekreftelse på dem i lokale tradisjoner. Andre skal ha funnet rester av en tuft som i dag ikke lenger er synlig, men er bekreftet med stikkprøver og prøve-utgravinger. Lite synes ellers kjent om denne kirken.


Nærmere våre dager sognet Agdenes til Ørland, før stedet fikk egen kirke. Etter klaging i lengre tid fra Sørbygdingene over den lange og harde kirkevegen, ble det i 1848 nedsatt en komité av Ørland formannskap som skulle utrede deling av Ørland prestegjeld. I utredningsarbeidet kom det fram at Ørland Hovedkirke manglet plass for 826 personer. Ut fra dette kom komiteen med innstilling om at det skulle bygges to nye kirker, ”der den ene skulle ligge i Sør- eller Vassbygden”. I 1852 vedtok Kirkedepartementet at en kirke skulle bygges på gården Værnes. Det ble likevel en del strid om hvor kirken skulle stå. Enkelte mente at den burde stå ved Rishaug. Flertallet var likevel for at den burde bygges på Værnes. Den vesentligste grunnen til at Værnes ble valgt, var trolig avstanden for de kirkebesøkende fra de ytre distrikter, som bare hadde sjøverts forbindelse.


Byggetiden for kirken var i årene 1856-57. Høsten 1857 sto kirken ferdig, men først på våren 1858 ble den innviet. Innvielsen, som egentlig skulle funnet sted 24. mars. måtte utsettes med tre dager på grunn av storm og snøfokk. Likevel kunne ikke alle prestene være til stede 27. mars heller: ”Stadsbygdens og Hevnes Sognepræster forhindredes af sterk Modvind. Medens Hitterens Præster allerede fra Mandag 22de Marts Havde været paa Værnes og forladt Kirkestedet en halv Time forinden Præsterne fra Nordre Fosen i samlet følge kunde fremkomme”.


I all hast ble folk varslet, og en klarte å få samlet 200 mennesker til innvielsen startet. Kirken fikk navnet Værnes, etter gården hvor den ble oppført, men både kirke og sogn endret navn til Agdenes i 1897. I 1967 ble Agdenes eget prestegjeld, tre år etter at Agdenes kommune ble dannet. I 2020 ble kommunen en del av nye Orkland kommune.


Kirkebygg

Agdenes kirke er i dag en langkirke med vesttårn (eller sørvesttårn). Tårnet på kirken var først plassert midt over mønet på selve kirkeskipet. Klokkertauget hang ned slik at ringeren stod på kirkegulvet og ringte. I 1869 ble en egen tårnfot satt opp og tårnet flyttet. Kirken hadde opprinnelig 329 sitteplasser, men da orgelet kom inn i 1918 ble tallet redusert til omtrent 200. Kirkegården strekker seg sørøstover fra kirken. Nordvest for kirken er det parkeringsplass.


Interiør & inventar

Kirken ble først malt innvendig med lyserød vannmaling. Dette fikk den leie konsekvens at den smittet de som satt nærmest veggen. Senere ble kirken panelt og oljemalt opp til vinduene, og rundt 1907 ble hele kirkerommet panelt innvendig og oljemalt.


Innvendig er det orgelgalleri innenfor inngangen. Koråpningen har tre spissbuer, hvorav den midterste er størst. Prekestolen står til høyre for disse, og har oppgang gjennom egen åpning i veggen. Den antas å være i samme aldersklasse som kirken, mens døpefonten, i følge kirkeleksikonet, er fra 1951. Kirkeklokken ble støpt av Lars Rustad i 1856. I 1950 ble kirka dekorert innvendig av Daniel Skipnes og hans sønn. I 1967 fikk kirken elektrisk oppvarming, og i 1969 ble sakristi og bårehus bygget.


På alteret var det opprinnelig et svart kors med forgylte kanter, før det i 1918 ble satt opp altertavle istedet. Tavla er smykket med et motiv av Jesus i bønn i Getsemane, og er malt av Wilhelm Bjørknes i 1915, i kopi etter et bilde av Heinrich Hofmann. Teksten under bildet lyder: «Skje ikke min vilje, men din» (jf. Luk 22, 42). Rammeverket er laget av snekker Winther, Vassbygda, fra omkring samme tid som kirka fikk orgel. Orgelet ble gitt som en gave fra agdenesinger i Amerika, med litt tilskudd fra Agdenes kommune.


Kilder:

Norske Kirker

Portalen Agdenes


For mer informasjon og oppdateringer, følg Agdenes menighet på Facebook. Informasjon og oppdateringer fra alle kirker i regionen: Orkland kirkelige fellesråd

Adresse:

Værnesveien 1418, 7318 Agdenes, Norway

Bilder:

Bilder

Lignende attraksjoner

Pink Blossom

Vålåskaret

Innover Resdalen, i den nordøstlige delen av Trollheimen ligger Vålåskaret - Norges første fredede setergrend.

Severdighet, Bygdetun

Meldal

Pink Blossom

Frostad bygdetun

Frostad gård var i sin tid en storgård og eierne var meget aktive i politikk og losjebevegelsen.

Severdighet, Kultur

Lensvika

Pink Blossom

Vikingutstillingen i Agdenes

Her kan man se og kjøpe klær, utstyr, håndtverk, smykker og replikasjoner fra vikingtiden

Severdighet, Handle, Utstilling

Lensvika

Pink Blossom

Hambåra Fort

Hambåra fort ved Selva i Orkland kommune ligger naturskjønt til i bratt terreng på vestsiden av Trondheimsfjorden med utsyn utover sentrale deler av fjorden.

Severdighet, Fottur, Historisk, Aktiviteter

Selva

Relaterte artikler

Oppleve2@2x.png

Her er severdigheter i Orkland du bør vite om

bottom of page