top of page

Foto:

Kajsa Selnes / AD

Vormstad

Navnet Vormstad er utledet av elvenavnet Vorma. Elva renner forbi tettstedet før den slutter seg til Orkla.

Vormstad er et tettsted som har vokst fram takket være en dagligvarebutikk, en bensinstasjon ved Fv 65 og et gartneri like sør for tettstedet. Et transportselskap er også etablert like sør for bensinstasjonen.


Landbruksbygda Hoston ei mil vest for Vormstad gir et viktig kundetilskudd til forretningene. Nærheten til lakseelva Orkla har vært av stor betydning for aktiviteten i laksesesongen. En campingplass midt på tettstedet var i en mannsalder et yndet tilbud for laksefiskerne. Den kommunale barnehagen er et tegn på økt tilflytting. Det er to store boligfelt på hver sin side av tettstedet og det planlegges videre boligutbygginger på begge sider av fylkesveien, blant annet på den tidligere campingplassen.


Navnet Vormstad er utledet av elvenavnet Vorma. Elva renner forbi tettstedet før den slutter seg til Orkla. Moe kirke fra 1867 ligger like sør for tettstedet. Området var i gamle dager ekserplass – en øvingsplass for militære avdelinger.

Attraksjoner

Attraksjoner i området

bottom of page