top of page

Foto:

Kajsa Selnes / AD

Lensvika

Ingen andre plasser i Norge er så kjent for sin jordbærproduksjon som Lensvika.

Lensvikas dyktige jordbærdyrkere i kombinasjon med et godt klima og jordsmonn, gir det mange mener er noen av verdens beste jordbær.


Tettstedet har vokst fram ved sjøen der transport både via fylkesveien og sjøveien har stor betydning. Den meritterte skiløperen Harald Grønningen har også satt Lensvika på kartet, og dette har sambygdingene hedret han for gjennom en statue midt i sentrum. Lensvik var kommunesenteret i gamle Agdenes kommune, og er fortsatt etter kommunesammenslåinga til Orkland i 2020, det største tettstedet i nordvestre del av kommunen. Frivillige og småskalaprodusenter holder liv i landhandelvirksomheten på kai-området, og i sentrum er det dagligvarebutikk, byggvareforretning, bensinstasjon og bankfilial. Stedet har både barnehage, barne- og ungdomsskole.

Både Lensvik sentrum og mange steder rundt i nærområdet inngår i Agdenes Vekst sin satsing på den lokale vikingehistorien.


Lensvik kai har anløp av hurtigbåten mellom Trondheim og Kristiansund.


Ikke langt fra sentrum der elva Lena renner ut i fjorden ligger Lensvik kirke.

Attraksjoner

Attraksjoner i området

bottom of page