top of page

Foto:

Siv Åse Syrstad

Leksa

Leksa er to øyer midt i Trondheimsleia.

Leksa tilhører Orkland kommune og de to øyene er Sør-Leksa og Nord-Leksa. Disse ble i 1986 knyttet sammen med vei og bru. Fra 2000 har øya hatt ferjeforbindelse til fastlandet - til Garten i Ørland og Værnes i Orkland.


Fra fergekaia på Nord-Leksa til kaia på Sør-Leksa er det 5,4 km. På Sør-Leksa er det småbåthavn med flytebrygger, som drives av Leksa båtforening. Det er ca. 15 fastboende på øyene som har fiske og jordbruk som hovednæringsveier. Fire gårdsbruk er i drift, men med over 30 feriehus og fritidsboliger har etter hvert reiseliv og turisme blitt mer og mer viktig for de fastboende.

Det er hverken campingplass eller butikk på Leksa. Derimot er øya og sjøen omkring rik på natur og har et rikt fugleliv. Noen rovdyr finnes også, men med bare oter, mink og røyskatt som fiender, har fuglene et eldorado på Leksa.

Leksa har en lang historie med bosetting tilbake til eldre steinalder som regner fra 10.000 år f.Kr.


Kilde: leksa.no

Attraksjoner

Attraksjoner i området

bottom of page