top of page

Nypotetene kommer i juli


Eli Solhus. Foto: Marit Mjøen

Potetkålen står på rekke og bonde Eli Rostad Solhus forsikrer om at nypotetene kommer i slutten av juli. Hennes Solhus-potet er ettertraktet og en viktig del av #smakorkland

Hun har hele livet visst hva framtida gir. Som odelsjente skulle hun ta over slektsgården like sør for Fannrem. Gården har vært i slekta siden 1640-tallet, og for henne var det et naturlig valg å bli bonde. Hun er imidlertid såpass jordnær at hun skjønte tidlig at hun ville drive gården på sin måte. Hun utdannet seg til regnskapssekretær og det er et smart valg når en skal drive bedrift. Et gårdsbruk er nemlig en stor og mangfoldig bedrift. Kunnskap om selve gårdsdrifta har hun fått gjennom samarbeid med faren, Ola, som i dag er en veldig viktig kårkaill.
Solhus-potet

Da hun tok over drifta, hadde de melkekyr, korn- og potetproduksjon. Etter et vanskelig 2019 med sykdom og andre utfordringer, kom det som en løsning å avvikle melke- produksjonen. Da hadde myndighetene åpnet for salg av melkekvoter og Solhus besluttet å selge sin.

– Noen var bekymret og trodde vi skulle avvikle hele gården, men det stemte jo slettes ikke. Som sagt skjønte jeg da jeg tok over at omstillinger var nødvendig. I 2020 var tiden moden for å ta noen viktige valg. Vi så at gården hadde et større potensial for potet- produksjon i den sandfylte jorda på gammelt elveleie mellom Orkla og fylkesveien. Dermed bygde vi videre på akkurat dette, sier hun.

I dag har Solhus 60 mål potetland, og produserer 250 tonn i året. De selges fra egen gårdsbutikk, via lokale matvarebutikker, Rekoringen – og noe går til foredling. Foredlingen skjer ved å selge gammelpotet til spritproduksjon og nypotet blir foredlet i eget produksjonskjøkken. Hun rensker og pakker poteter i ulike varianter til restauranter og storkjøkken. Videre utvikling av catering til lokale kunder står for døra.Gårdsbutikk og gårdskafé

– En utfordring er at vi har et stort fjøs som står tomt. Det er ikke spesielt bærekraftig, sier hun.

– Vi har en plan, og har fått tillatelse til å sette i gang gårdskafé. Det blir spennende.

Ved omlegging av produksjonen i 2020, fikk hele familien en ny tilværelse. I 2021 reiste hele gjengen på sin aller første ferietur sammen. Og Eli Solhus kunne i tillegg bidra mer i utviklinga «Smaker fra Orkland» som hun var med å etablere sammen med Orkladal Næringshage (nå Thams Innovasjon) i 2018.

Smaker fra Orkland er en sammenslutning av 17 lokale småskalaprodusenter av mat. Akkurat nå er de i ferd med å bygge merkevaren #smakorkland. Og fra juni er de synlige i bybildet på Orkanger gjennom en pop-up-kafé i samarbeid md Skjetne Design.

Smaker fra Orkland er også i år en del av trøndersk matfestival i juli – OI Mat & Drikke. Deler av denne blir lagt til Orkanger og gardtales rundt omkring hos produsentene.Foto: Marthe Kalland / Allsidig Design


Smaker fra Orkland

«Når du spiser våre produkter skal du føle at det du spiser er naturlig, rent og tuftet på tradisjoner og edelt håndverk.»

Dette er mottoet til 17 småskala matprodusenter i Orkland. De er både produsenter og entusiaster og mottoet gjenspeiler dette.

De har gått sammen i produsent-laget Smaker fra Orkland, og flere av dem har gårdsbutikker der de selger produkter fra eget gårdsbruk, og fra alle andre i produsentlaget. Gjennom avtaler med lokalt næringsliv selges produktene også i butikker og kjøpesenter.

Det jobbes nå med å utvikle tilbudet til å omfatte gårdskaféer. En pop- up-kafé i Orkanger er etablert i samarbeid mellom Skjetne Design og Smaker fra Orkland. Laget mener det er viktig å være synlig i Thamsrikets småby, samtidig som de driver egne gårdsutsalg. Produktene i hyllene og på kafébordene er bare fra lokale produsenter.

De fleste i produsentlaget foredler produkter fra eget gårdsbruk, mens andre produserer av lokale råvarer fra skog, hager, fjøs, vann og sjø. Produsentlaget ble etablert i 2018 etter en idé utviklet av Thams Innovasjon som også i dag er en viktig samarbeidspart. Under fellesnavnet Thamsriket er det etablert et tett samarbeid mellom reiseliv og lokalmat. Kombinasjonen skal gi de som kommer til regionen en matopplevelse som er kombinert med historie og opplevelser fra Orkland.

God kvalitet i hele produksjonskjeden er avgjørende. Fornøyde gjester er, som vi vet, den beste reklamen.

Kommentare


bottom of page