top of page

Orklaparken

Orklaparken gir en turopplevelse gjennom våtmark og åkerland, tilrettelagt for alle og enhver.

Foto:

Oda Røe / Allsidig Design

Det er typisk norsk å gå på tur, og Orkland har milevis med merkede og umerkede tursti-muligheter. Dette er folkehelse på sitt beste. Orklaparken er ett av de mest vellykkede eksemplene.


Orklaparken er laget ved å knytte sammen mange små turstier, rydde skog, bygge bruer og sette opp benker i en strekning på 10 kilometer. Helt fra fjorden ved Båtklubben Ternas småbåthavn nord i Orkanger, langs lakseelva Orkla og til Forve bru på Fannrem snor turstien seg til glede for alle. Orkla har sitt utspring fra Orkelsjøen i Oppdal kommune, og munner ut ved Orkanger i Orkland kommune.


Orklaparken gir mange opplevelser. Her kan du observere båtfolket som gjør seg klar for sjølivet. Du kan kaste deg ut fra badeplassene rundt Gammelosen. Du kan sette deg ned med nista eller grille maten ved fastmonterte grillplasser. Er du heldig kan du oppleve at fiskeren drar opp en blinkende laks fra elvestrykene.


Langs stien er det et yrende fugleliv i vannkanten både ved fjor og elv. Tar du deg god tid kan du i sommerhalvåret observere et mangfold av blomster, busker og insekter i skjæringspunktet mellom våtmark og åkerland. Arkitektstudenter ved Universitetet i Trondheim har skapt et fugletittertårn ved Tarva like ved Gjølme bru og to bruer i massivtre der Follobekken og Evjensbekken renner ut i Orkla. Studentene fikk i 2018 Orkdal kommunes byggeskikkpris for bru-prosjektene.


Arbeidet med turstien ble startet av frivillige med mål om å ta vare på restene etter det gamle elvedeltaet. Dette ble drenert og fylt opp til industriområdet Grønøra på slutten av 1960-tallet. Etter at elva ble kanalisert mot Råbygda i vest, kjempet lokalbefolkninga for å bevare det gamle elveløpet mot bebyggelsen på Orkanger i øst. De ønsket å ta vare på restene etter fiskerøra og rekreasjonsområdene i elvaosen.


Det store frivillige engasjementet fikk tidligere Orkdal kommune involvert, og tur- og badeområdet Gammelosen ble etablert og videreutviklet. Dette ble en del av kommunens storstilte planprosjekt «Orkdal 2040» som ble vedtatt i 2011. Da ble turstien Orklaparken etablert fra fjæresteinene, langs elva og helt til Forve bru.


Nå har Orkland kommune besluttet å utvide Orklaparken sørover fra Forve bru og helt til Vormstad. Dette vil mer enn doble lengden av Orklaparken og gi en sammenhengende tursti på over 20 kilometer.

Adresse:

7300 Orkanger, Norway

Bilder:

Bilder

Lignende attraksjoner

Pink Blossom

Trehusbyen Nerøra

Trehusbyen Nerøra er en pittoresk bydel nord i småbyen Orkanger med en lang og mangfoldig historie. Her bodde fiskere og strandsittere fra 1600-tallet. Da industrialiseringa startet på midten av 1800-tallet utviklet Orkedalsøren - eller Nerøra - seg som industristed, handelssted, håndverkssted og fiskeristed.

Aktiviteter, Turtips,

Orkanger

Pink Blossom

Øyhopping: Orkland-Ørland

Trøndersk kystnatur på sitt beste - opplev ytre Orkland og ytre deler av Ørlandsområdet på to hjul. Øyhopping kan by på mange spennende opplevelser og nye minner. Med ruta Selva-Værnes-Leksa-Storfosna-Garten-Brekstad-Valset får du en kystnær rundtur i vakre omgivelser.

Turtips, Sykkeltur

Selva

Pink Blossom

Raudhåmmårn (Rødkammen)

Rødkammen, bedre kjent som Raudhåmmårn, er en klassiker på Orkanger. Her kan du velge mellom fire startpunkt, avhengig av hvor bratt og lang tur du ønsker. Dette betyr at du også kan gå turen som en rundtur.

Turtips, Tursti, Fottur

Orkanger

Pink Blossom

På sporet av Thams

En historisk reise fra Orkanger til Løkken Verk

Turtips, Togtur

Orkland

På Orkanger har man alt innenfor kort rekkevidde.

Relaterte artikler

Oppleve2@2x.png

Her er fine turtips for både natur- og historieinteresserte

bottom of page