top of page

Foto:

Kajsa Selnes / AD

Meldal

Fra sentrum i Meldal er det mulig å ta seg til gode utfartsområder til fots eller en kort biltur til parkeringsplasser.

Meldal var tidligere kommunesenteret i Meldal kommune og de fleste butikker og virksomheter ligger rundt veikrysset der fylkesveiene fra Svorkmo og Løkken Verk møtes. Navnet er fra norrønt og betyr midt i dalen, og mange i området kaller stedet for Midtbygda eller Grenda.


I sentrumsområdet 143 moh, finner vi både Orkland kommunes landbrukskontor og avdeling av Orkla Sparebank. Like ved og på hver sin side av sentrum ligger Meldal helsetun, Meldal barne- og ungdomsskole og barnehage.  Meldal kirke sto ferdig i 1988 og ble bygd på samme sted som kirken fra 1651. Den gamle kirken brant ned til grunnen i 1981. Tettstedet har to dagligvarebutikker og mange store og små nærings- og industribedrifter. Den eldste, og den største, er Ole Lium Møbelfabrikk som ble etablert i 1920.


Fra sentrum er det mulig å ta seg til gode utfartsområder til fots eller en kort biltur til parkeringsplasser. En tursti langs østsiden av Orkla er et godt alternativ. Da kan du besøke Meldal prestegård som ble fredet i 1991. Inkludert i fredningen er prestegårdshagen som ble etablert av sokneprest Jacob von der Lippe Parelius i 1793. I 1795 bygde Parelius et lysthus i hagen. Dette er et klenodium der innerveggene i alle år er brukt som gjestebok. Fridtjof Nansens signatur fra 1905 er den mest prominente.

Attraksjoner

Attraksjoner i området

bottom of page