Foto:

Orkla Fellesforvaltning

Orkla Fellesforvaltning er en sammenslutning av ca 420 fiskerettshaverne i den delen av Orklavassdraget som fører anadrome laksefisk. OFF omfatter eiendommer i de kommunene Orkland og Rennebu- med fiskerett i Orkla. OFF skal forvalte fiskeressursene som tilhører vassdraget til beste for medlemmene innenfor rammene av bærekraftig ressursforvaltning og ivaretakelse av det biologiske produksjonsgrunnlaget.

Adresse:

Løkkenveien 16, 7336 Meldal, Norway

 

Bilder:

 

Du liker kanskje også:

Utforsk området