Foto:

Orkla-elva

Orkla, med sine 19 vald, er Orklands verdenskjente lakseelv hvor fiskeglade fra hele verden kommer for laksefiske i fiskesesongen. Elva følger Orkladalføret og renner ut i Orkdalsfjorden ved Orkanger. Orkla er lakseførende i en strekning på over 80 km, og den største registrerte laksefangsten gjennom tidene er på 25 kg! De største fangstene tas for det meste de aller første dagene av fiskesesongen. Ellers så kommer mellomlaksen (3 - 7 kg) mellom juni-juli, og smålaksen rundt midten av juli.


Viktig å huske!

Alle som skal fiske etter anadrome laksefisk skal betale fiskeravgift til staten. Personer under 18 år er fritatt for denne avgiften. Kvittering for betalt avgift skal forevises ved kjøp av fiskekort. Avgiften betales på postkontoret eller bank.

Mer informasjon om avgiften finner du her: Inatur.

Man kan betale avgiften via Internett og skrive ut kvitteringen på egen skriver. Denne løsningen gir en bedre distribusjon, samt rimeligere og enklere betaling av avgiften ikke minst i fra utlandet. Her kan du betale fiskeravgiften via Internett.

Tatt fra - http://orklaguide.com/

Adresse:

Orkla, Norway

 

Bilder:

 

Du liker kanskje også:

Utforsk området