Foto:

Fugletårnet

Elvene Orkla og den mindre Skjenaldelva løper ut ved Orkanger, innerst i Orkdalsfjorden. Her er det dannet et deltalandskap som for en stor del er gjenfylt og omgjort til et digert industriområde. Fragmenter av de rike biotopene som en gang fantes her tilbyr imidlertid fremdeles gode rastemuligheter for våtmarksfugler.


Kilde: Wildlife

Adresse:

 

Bilder:

 

Du liker kanskje også:

Utforsk området